Гендерні ролі: Гендерна роль — Вікіпедія – Гендерная роль — Википедия

Содержание

Гендерна роль — Вікіпедія

В іншому мовному розділі є повніша стаття Gender role (англ.). Ви можете допомогти проєкту, розширивши поточну статтю за допомогою перекладу з англійської.
 • Не перекладайте текст, який видається недостовірним або низької якості. Якщо можливо, перевірте текст за посиланнями, поданими в іншомовній статті.
 • Докладні рекомендації: див. Вікіпедія:Переклад.

Ґендерна роль (англ. Gender role) — вид соціальної ролі: набір норм, очікуваних зразків поведінки, діяльностей, атрибутів (характерних рис), що приписуються як «притаманні» для чоловіків і жінок. Гендерна роль включає як соціальні розпорядження (очікування оточенням) певної поведінки, відповідної до статі людини (наприклад, у мові, манерах, одязі, жестах), так і реалізацію (виконання) цих розпоряджень людьми. Відігрування прийнятих для суспільства гендерних ролей транслює та закріплює гендерні стереотипи — уявлення про відмінності та

єство жінок і чоловіків, сприяючи дискримінації за статтю і, таким чином, підтримуючи гендерну нерівність. Поведінка, відмінна від приписів гендерної ролі (гендерна неконформність), карається соціумом з використанням жорстких санкцій.

Соціальна ґендерна роль — індивідуальне оприявлення приналежності до чоловічого, жіночого або іншого («третього») ґендеру у соціальній обстановці (відповідно до культурних норм і стереотипів)[1].

Походження та формування гендерних ролей[ред. | ред. код]

Схема формування відмінностей у поведінці чоловіків та жінок

Частина соціалізації індивіда, що стосується уявлень про допустиму «жіночу» та «чоловічу» поведінку, прийнятні риси та характерні особливості, називається гендерною соціалізацією.

Прищеплювання соціальних ролей починається ще до народження дитини — з гендерних очікувань рідних відносно її майбутньої статі та ставлення у відповідності з нею. Максимуму рольова сугестія сягає в період раннього виховання (до 5 років).

Освітні заклади беруть в гендерній соціалізації суттєву участь з допомогою «прихованого навчального плану», покарань різного ступеня суворості для дівчаток і хлопчиків за рівнозначні вчинки, заохочення у дітей залежно від їх статі різних якостей (хлопчики — лідерство, агресія, самостійність, ініціатива, дівчатка — покірність, терплячість, неконфліктність, слухняність) та захоплень (хлопчикам — точні та природничі науки, дівчаткам — мистецтва та сфера обслуговування), нав'язування стереотипів про більшу здібність хлопчиків чи дівчаток до певних предметів та розумової праці загалом (див. Сексизм в освіті). Особливо промовистим прикладом є офіційно відмінні навчальні плани з окремих предметів, таких як «Обслуговуюча праця» (де учні займаються роботами по дереву, майструванням, електротехнікою, а учениці — кулінарією, створенням одягу, вишиванням тощо), а тимпаче роздільне навчання. Відмінне ставлення впродовж шкільної освіти укріплює та деталізує в учениць та учнів однобокі уявлення про власні здібності та можливості, і схиляє їх не тільки відігрувати традиціні гендерні ролі к повсякденні, але й формувати кар'єрний та життєвий шлях у рамках обмежень, що їх накладає гендерна роль.

Приклади гендерних ролей[ред. | ред. код]

Розабет Кентер у своїй теорії токенізму виявила 4 неформальних ролі жінок-токенів, нав'язувані жінкам соціальними групами, в котрих вони складають виразну меншість (через що є помітнішими та значно більше стереотипізуються членами групи):

 1. «мати» — від неї чекають емоційної підтримки, а не ділової активності;
 2. «спокусниця» (seductress) — жінка, що виступає лише сексуальним об'єктом, а як працівниця ігнорується; ознака - лише чоловіки з високим посадовим статусом в організації викликають обурення у колег-чоловіків;
 3. «іграшка, талісман» (pet, mascot) — мила, але не ділова жінка, що приносить удачу;
 4. «залізна леді» (iron maiden) — цим токеном вольовим діловим жінкам, що займають владні позиції (наприклад, в політиці) приписується нежіноча жорсткість, і вони особливо ізольовані від групи[2].

Гендерна неконформність[ред. | ред. код]

Часто виявляють відмінну від типової «чоловічої» та «жіночої» гендерну поведінку (у зовнішності, стилі спілкування, виборі занять тощо) люди, котрі не вкладаються у схему, що передбачає виключно чоловічу чи жіночу стать і гендер: небінарні та квіри, наприклад, бігендерні, агендерні, інтерсексуальні люди тощо. Особливим випадком є трансгендерність та традиція крос-дресінгу (зокрема, в мистецтві: як травесті, драг-квін). Люди з ЛГБТІК±спільноти та чия сексуальна, романтична орієнтація чи інші преференції відрізняються від гетеросексуальних (наприклад, асексуальні), також можуть відхилятися від мейнстрімних гендерних ролей, породжених та підтримуваних гетеросексуальним суспільством.

Інверсія гендерних ролей[ред. | ред. код]

Інверсія гендерних ролей часто має місце у феміністичній науковій фантастиці як приклад суспільства, відмінного від патріархального та гетеронормативного, а становища жінок — відмінного від підлеглого чоловікам.

Гендерні ролі та гендерна нерівність[ред. | ред. код]

Докладніше: Гендерна нерівність

Гендерні ролі в традиційних суспільствах розподілені та закріплені за жінками і чоловіками в контексті патріархального владного дискурсу. Жінкам споконвічно відводяться як "притаманні" та "природні" більшість видів неоплачуваної праці: хатня робота, виховання дітей, догляд за хворими та літніми членами родин; тоді як доступ до влади (наприклад, виборчі права, право укладати договори, опіка над дітьми) та ресурсів (скляна стеля, різниця зарплат, сексизм в освіті, дискримінація при наймі та на робочому місці) є ускладненим порівняно з таким у чоловіків. Це спричинює замкненість жінок у приписуваних їм ролях у та закріплює гендерну нерівність.

Гендерная роль — Википедия

Jordmor jim- oslo.jpeg
110627-F-MY013-033.jpg
Мужчины и женщины разных стран в нетрадиционных гендерных ролях

Гендерная роль — совокупность социальных норм, определяющих, какие виды поведения считаются допустимыми, подходящими или желательными для человека в зависимости от его гендерной принадлежности, то есть принадлежности к женщинам, мужчинам или другому гендеру. Несовпадение поведения человека с гендерной ролью называется гендерной неконформностью. В разных культурах количество и конкретное содержание гендерных ролей существенно различаются, но есть и широко распространённые кросскультурные сходства

[⇨].

В науке нет единой точки зрения о том, в какой степени гендерные роли и их вариации определяются биологией и в какой — конструируются обществом[⇨]. Строго биологические теории происхождения гендерных ролей, в частности эволюционная психология, не подтверждаются эмпирическими данными[⇨]. В целом имеющиеся научные данные свидетельствуют о том, что на гендерное развитие влияют не только биологические, но и когнитивные и социальные факторы[⇨].

Гендерные роли могут играть положительную роль для самооценки человека в случае, если гендерно-типичное поведение для него естественно и соответствует его самоощущению. Если же это не так, то гендерные роли и нормативное давление со стороны окружения становится источником стресса[⇨].

Гендерная роль и гендерная идентичность[править | править код]

Гендерную роль следует отличать от гендерной идентичности: первое понятие описывает внешние по отношению к человеку социальные ожидания в связи с его гендерной принадлежностью, второе — внутреннее самоощущение человека как представителя того или иного гендера. Гендерная идентичность и гендерная роль человека могут не совпадать — в частности, у трансгендерных людей и интерсекс-людей. Приведение гендерной роли в соответствие с гендерной идентичностью представляет собой часть трансгендерного перехода.

В современных обществах господствует бинарная гендерная система — способ социальной организации, при котором люди разделяются на две противоположные группы — мужчин и женщин. Бинарная гендерная система подразумевает жёсткое соответствие между приписанным при рождении полом и гендерной ролью, а также другими параметрами (в частности, гендерной идентичностью и сексуальной ориентацией). Как свидетельствуют антропологические исследования, установление такого соответствия не универсально: во многих культурах биологический, в частности анатомический пол не играет ключевой роли в определении гендерной роли или гендерной идентичности[1]. Не универсально и выделение только двух гендеров. Например, во многих коренных североамериканских культурах выделяется три или четыре гендера и соответствующих гендерных роли

[2]. В западноафриканской культуре йо́руба гендер традиционно не является значимой социальной категорией, а социальные роли определяются в первую очередь возрастом и родством[3].

Даже в близких культурах или в рамках одной культуры гендерные роли могут заметно различаться. Например, в европейской светской культуре XVIII- XIX веков от женщин ожидалось, что они будут слабыми и хрупкими, а в большинстве крестьянских культур женщины считались от природы сильными и выносливыми[4]. В западных (североамериканских и западноевропейских) культурах среднего класса начиная с 1950-х годов женская гендерная роль была ролью домохозяйки, и участие в производительном труде для женщин было исключено. При этом в то же время и в тех же обществах работа вне дома была ожидаемым и самоочевидным элементом гендерной роли для женщин рабочего класса[5]. Женская гендерная роль в социалистических обществах также подразумевала сочетание работы вне дома, работы по дому и заботы о семье[6].

Соотношение гендерных ролей существенно изменялось в течение истории человечества. В частности, историки отмечают значительное повышение социальной роли женщин в Европе периода позднего средневековья (1300—1500 гг.)

[7]

В дебатах о происхождении гендерных ролей и различий есть две основные точки зрения: сторонники биологического детерминизма предполагают, что гендерные различия определяются биологическими, природными факторами, а сторонники социального конструктивизма — что они формируются обществом в процессе социализации. В науке были выдвинуты разные теории гендерного развития. Биологически-ориентированные теории, объясняющие различия в гендерных ролях эволюцией, не нашли убедительных эмпирических подтверждений[8][9]. Эмпирические исследования также опровергли психоаналитические теории, которые объясняли гендерное развитие через отношения ребёнка с родителями[8]. Наиболее убедительные эмпирические подтверждения существуют для когнитивных и социально-когнитивных теорий, которые объясняют гендерное развитие сложным взаимодействием биологических, когнитивных и социальных факторов[8][10].

Точки зрения на происхождение гендерных ролей[править | править код]

Обыденное сознание часто представляет существующие в данном обществе в конкретный исторический период гендерные роли как естественные и природные. Существует также множество исследований, стремящихся выявить биологические основания гендерных ролей — в частности, установить биологическое происхождение гендерных различий между мужчинами и женщинами, а также найти биологические причины гендерной неконформности. Но накопленные на сегодняшний день исторические и антропологические знания не подтверждают эту точку зрения, так как разнообразие представлений о гендере и гендерных ролях в культурах мира и на протяжении истории слишком велико. При этом в современных социальных науках собрано множество данных о том, как гендерные роли формируются под влиянием различных социальных процессов.

Биологический детерминизм[править | править код]

Точка зрения, согласно которой социальные явления определяются биологическими факторами, называется биологическим детерминизмом. Близкое к нему понятие — натурализация социальных практик — описывает процесс интерпретации социальных практик как фактов природы[4]. Биологический детерминизм в отношении гендерных ролей выражается, например, в широко распространённых утверждениях о том, что материнство — это природное предназначение женщины, или о том, что мужчинам от природы не свойственна эмоциональность.

С конца XIX века учёные из разных научных областей провели множество исследований гендерных различий между мужчинами и женщинами. Вплоть до 1970-х годов основной целью этих исследований было подтвердить биологическую природу гендерных различий и обосновать содержание существующих гендерных ролей. Однако результаты большинства исследований показывают, что сходств между мужчинами и женщинами гораздо больше, чем различий[11]. В широко цитируемом обзорном исследовании психологи Элеанор Маккоби и Кэрол Джеклин приводят четыре параметра, по которым были обнаружены различия между мужчинами и женщинами: способности к ориентированию в пространстве, математические способности, речевые навыки и агрессивность[12]. Но даже эти обнаруженные различия невелики и сильно зависят от методики и условий проведения исследования[11].

С 1970-х годов учёные также заинтересовались причинами гендерной неконформности, то есть нарушения гендерных ролей. Проводились, в частности, исследования, направленные на выяснение биологических причин транссексуальности. В настоящее время существуют теории, связывающие транссексуальность с генетикой[13], структурой мозга[14], деятельностью мозга[15] и воздействием андрогенов во время внутриутробного развития[16]. При этом результаты этих исследований также спорны — например, выявленные особенности строения мозга транссексуальных людей не уникальны (сходные отличия наблюдаются у гомосексуальных людей по сравнению с гетеросексуальными)[17][18], и существуют данные о том, что строение мозга может меняться под влиянием жизненного опыта.

Социальный конструктивизм[править | править код]

Точка зрения, согласно которой гендерные роли формируются, или конструируются, обществом, принадлежит к теории социального конструктивизма. Основу для изучения социальной природы и процессов конструирования гендерных ролей заложили, в частности, теоретические работы Симоны де Бовуар и Мишеля Фуко. Исследования социального конструирования гендерных ролей показывают, каким образом в процессе социализации и взаимодействия между людьми формируются те гендерные различия и ожидания, которые в обыденном сознании воспринимаются как природные и естественные.

По данным новейших исследований, обнаруживаемые различия между мужчинами и женщинами во многом объясняются социальными факторами. Например, исследования выявляют несколько причин, по которым женщины менее успешны в математике, чем мужчины: во-первых, им недостаёт уверенности в своих способностях[19], во-вторых, они считают занятия математикой не соответствующими их гендерной роли и отказываются от них даже тогда, когда проявляют прекрасные способности в этой области[20], в-третьих, родители и учителя поощряют девочек заниматься математикой гораздо меньше, чем мальчиков[21]. Таким образом, как отмечают некоторые исследователи, гендерные стереотипы срабатывают как самоисполняющиеся пророчества: в ходе социализации людям сообщают информацию о гендерных ролях, которая формирует их ожидания от самих себя, и в результате они проявляют гендерно-конформное поведение[11].

Биологические теории[править | править код]

Биологически-ориентированные объяснения гендерного развития и различий широко распространены. Одна из самых влиятельных таких теорий — эволюционная психология — объясняет гендерную дифференциацию наследственностью[22][23]. Наследственное происхождение гендерных ролей анализируется через предпочтения в выборе сексуальных партнёров, репродуктивные стратегии, вклад родителей в заботу о потомстве и агрессивность мужчин. С точки зрения этой теории, современные гендерные роли обусловлены успешной адаптацией предков современного человека к различиям в репродуктивных задачах мужчин и женщин.

Эмпирические данные опровергают основные положения биологических теорий гендерного развития. Многие исследователи также критикуют методологию биологически-ориентированных исследований[8][9]. Тем не менее, биологические теории продолжают пользоваться большой популярностью, в том числе у широкой публики. По мнению некоторых авторов, это связано с тем, что во многих обществах обыденное сознание приписывает биологии статус абсолютной истины[24]. Кроме того, положения биологических теорий соответствуют гендерным стереотипам.

Репродуктивные стратегии[править | править код]

Согласно эволюционной психологии, в процессе эволюции у мужчин и женщин закрепились на генетическом уровне разные репродуктивные стратегии, продиктованные необходимостью обеспечить выживаемость человека как биологического вида. Репродуктивная стратегия мужчин направлена на максимальное распространение своих генов, поэтому мужчины предпочитают иметь много сексуальных партнёрш и не тратить время на заботу о потомстве. Репродуктивная стратегия женщин направлена на то, чтобы иметь мало сексуальных партнёров, которые при этом будут способны обеспечить их самих и их потомство необходимыми ресурсами для выживания.

Многие исследователи ставят под сомнение само понятие репродуктивной стратегии. С точки зрения общей теории эволюции, естественный отбор определяется непосредственной практической пользой, а не будущими целями[25]. Утверждение о том, что древние мужчины стремились стать отцами как можно большего числа детей, а древние женщины — найти надёжных кормильцев, предполагает, что у них была осознанная или неосознанная цель, что, по мнению некоторых авторов, противоречит дарвинистскому функциональному объяснению[8].

Другие авторы отмечают, что гипотеза эволюционной психологии не подтверждается эмпирическими данными. В частности, предположение о том, что древним женщинам не хватало еды в период беременности и лактации, выглядит вполне убедительным, однако с той же успешностью исходя из этого можно предположить, что в связи с этим у женщин развились повышенные способности к ориентации в пространстве и память, которые бы позволили им находить и запоминать расположение источников пищи. Для обоснования любой гипотезы о конкретных адаптивных механизмах требуется дополнительная информация[9]. Такой информацией могли бы служить данные молекулярных исследований окаменелых человеческих останков или данные археологии, однако таких данных эволюционная психология не предлагает. Некоторые авторы отмечают, что концепция репродуктивных стратегий представляет собой попытку «задним числом» объяснить современные гендерные стереотипы[8].

Против гипотезы о репродуктивных стратегиях также говорят данные антропологии. Они показывают, в частности, что на репродуктивное поведение влияют культурные представления о человеческом теле и размножении. В культурах, где считается, что для размножения необходимо оплодотворение несколькими партнёрами, женщины вступают в сексуальный контакт с разными партнёрами, и эти партнёры не ревнуют друг к другу[26].

Выбор сексуальных партнёров[править | править код]

Эволюционная психология утверждает, что мужчины склонны выбирать молодых и физически привлекательных партнёрш, потому что такие партнёрши скорее смогут выносить здоровое потомство, а женщины склонны выбирать финансово обеспеченных мужчин, которые смогут их прокормить[27]. В подтверждение этих данных приводятся результаты опросов, в которых мужчины и женщины называли наиболее привлекательные для себя характеристики потенциальных партнёров. Однако многочисленные исследования показывают, что то, что люди говорят, значительно отличается от того, как они в действительности себя ведут: на деле физическая привлекательность одинаково влияет на выбор партнёров мужчинами и женщинами[28][29]. С другой стороны, показатели физической привлекательности отличаются крайне большим разнообразием в разных культурах мира, и большинство из этих характеристик не имеют отношения к фертильности[30]. Некоторые авторы также указывают, что эволюционная психология объясняет только гетеросексуальное поведение, и высказывают предположение, что сторонники эволюционной психологии избегают рассматривать данные исследований негетеросексуальных людей, поскольку их поведение и гендерные роли не совпадают с гендерными стереотипами и тем самым подрывают эволюционные объяснения[31].

Агрессивное поведение[править | править код]

С точки зрения эволюционной психологии, мужчины пользовались своими преимуществами в размерах и физической силе, чтобы подчинять себе женщин при помощи агрессивного поведения и побеждать в соперничестве за женщин с другими мужчинами[32]. Как отмечают другие исследователи, даже если в древние времена агрессивное поведение могло давать мужчинам репродуктивные преимущества, с тех пор социальные нормы и санкции сильно изменились, сведя эти преимущества на нет. В современных обществах показатели размножения зависят в первую очередь от социокультурных норм, социоэкономического положения, религиозных воззрений и методов контрацепции[8]. С другой стороны, эмпирические исследования показывают, что различия в агрессивном поведении у мужчин и женщин очень невелики[33]. Есть также научные данные, которые свидетельствуют о том, что в ситуациях, когда люди не ощущают на себе требований подчиняться гендерным нормам, гендерные различия в агрессивном поведении полностью исчезают[34] (подробнее см.: Гендерные различия в агрессивном поведении).

Психоаналитические теории[править | править код]

Согласно психоаналитической теории, гендерное развитие у мальчиков и девочек происходит принципиально разными путями. Зигмунд Фрейд полагал, что в раннем детстве и мальчики, и девочки идентифицируют себя с матерью, но в возрасте от трёх до пяти лет начинают идентифицировать себя с родителем своего пола. Считается, что такая идентификация разрешает внутренний конфликт ребёнка, который возникает из-за неосознанного эротического влечения к родителю противоположного пола и ревности к родителю своего пола. Психоаналитическая теория также предполагает, что мальчики испытывают страх кастрации из-за отсутствия внешних гениталий у девочек, а девочки испытывают зависть к пенису и чувствуют себя неполноценными.

При идентификации с родителем своего пола, как считали классики психоанализа, ребёнок полностью перенимает черты и особенности родителя своего пола, и именно через этот процесс усваивают гендерно-типичное поведение. Считается, что у мальчиков идентификация с родителем своего пола сильнее, чем у девочек, поэтому и гендерно-типичное поведение у них выражено сильнее, чем у девочек[8].

Хотя психоаналитическая теория оказала большое влияние на становление психологии развития, эмпирические данные её не подтверждают. Исследования не обнаружили тесной связи между идентификацией с родителем своего пола и усвоением гендерной роли[35]. Образцами для подражания в поведении детей гораздо чаще становятся заботливые взрослые или взрослые, наделённые социальной властью, чем угрожающие взрослые, с которыми ребёнка связывают отношения соперничества[36].

Отсутствие эмпирических подтверждений классической психоаналитической теории привело к появлению разнообразных обновлённых её вариантов. В области гендерного развития одна из самых влиятельных новейших версий — это теория Нэнси Чодороу. Согласно этой теории, гендерная идентификация формируется во младенчестве, а не в фаллической фазе, как утверждал Фрейд. И мальчики, и девочки изначально идентифицируют себя с матерью, но, поскольку дочери одного пола с матерью, идентификация между дочерьми и матерями сильнее, чем между сыновьями и матерями. В ходе дальнейшего развития девочки сохраняют идентификацию с матерью и психологически сливаются с ней. В результате представления девочки и женщины о себе характеризуется сильным чувством взаимозависимости, которое выливается в стремление к межличностным отношениям и побуждает женщину, в свою очередь, становиться матерью. Развитие мальчика определяется стремлением отделиться от матери и в дальнейшем определять себя через отличие от женщин, что приводит к принижению женственности[37].

Но эмпирические данные не подтверждают и теорию Чодороу. Исследования не обнаруживают наличия более тесной связи между матерями и дочерьми, чем между матерями и сыновьями[38]. Также нет данных о том, что потребности женщин в межличностных отношениях удовлетворяются только через материнство. Напротив, как показывают исследования, женщины, чья единственная социальная роль — это роль матери и жены, больше подвержены появлению психологических проблем, чем бездетные замужние или незамужние женщины и работающие матери[39].

Когнитивные и социальные теории[править | править код]

К когнитивным и социальным теориям гендерного развития относятся теории когнитивного развития[40], гендерных схем[41], социального научения[42] и социально-когнитивная теория[8]. Хотя на начальных этапах эти теории существенно отличались друг от друга, а их сторонники вели острые дискуссии между собой, современные версии этих теорий имеют много общего[10]. В целом когнитивные и социальные теории рассматривают гендерное развитие как сложный процесс взаимодействия биологических, социальных и когнитивных факторов. Все они уделяют существенное внимание социальным источникам гендерного развития и активной роли, которую в собственном гендерном развитии играет человек[10].

Социальные источники гендерного развития[править | править код]

К социальным источника гендерного развития относят, в частности, влияние родителей, других значимых взрослых и сверстников, а также информационное давление со стороны СМИ, кино, литературы и т. д.

Влияние родителей[править | править код]

Различия в воспитании мальчиков и девочек описываются понятием «дифференциальная социализация». Дифференциальная социализация необязательно выражается в виде прямых указаний или запретов. Как показывают исследования, дифференциальная социализация начинается ещё до рождения ребёнка, как только его пол определяется при помощи ультразвукового исследования. Матери, узнавшие таким образом пол будущего ребёнка, описывают мальчиков как «активных» и «подвижных», а девочек как «спокойных»[43]. С рождения дети, как правило, находятся среди гендерно-специфичных игрушек, пелёнок и других предметов; младенцев-мальчиков называют «крупными», «сильными» и «независимыми», а девочек — «нежными», «деликатными» и «красивыми», даже если объективных различий во внешнем облике или поведении младенцев нет[8][44]. Таким образом, представления и ожидания от детей, связанные с гендером, формируются взрослыми на основании гендерных стереотипов задолго до того, как ребёнок может начать проявлять то или иное поведение.

Дифференциальная социализация продолжается и в дальнейшей жизни ребёнка. Например, многочисленные исследования показывают, что родители больше стимулируют и больше реагируют на двигательную активность у младенцев-мальчиков, чем у девочек[45][46][47]. Ещё один показательный эксперимент касается влияния гендерных стереотипов взрослых на выбор игрушек для детей. Эксперимент первоначально проводили с участием трёхмесячного ребёнка, а позднее повторно с участием нескольких детей в возрасте от трёх до 11 месяцев. Трём группам взрослых предлагалось поиграть с ребёнком, при этом первой группе говорили, что ребёнок — девочка, второй — что это мальчик, третьей о гендере ребёнка не сообщали. В распоряжении взрослых было три игрушки: кукла, мяч и гендерно-нейтральное зубное кольцо. Большинство взрослых, которые считали ребёнка мальчиком, предлагали ему мяч, а большинство считавших ребёнка девочкой — куклу, не пытаясь выяснить, какая из игрушек больше интересует самого ребёнка[48].

Влияние сверстников[править | править код]

По мере расширения социального мира ребёнка ещё одним важным источником гендерного развития, как и социального научения в целом, становятся коллективы сверстников. Во взаимодействии со сверстниками дети, начиная с трёх-четырёхлетнего возраста[49], поощряют друг друга за гендерно-типичное поведение, а также за игры в гендерно-однородных группах, и наказывают за поведение, которое считается неподходящим для их гендера[50].

Информационное давление[править | править код]

Наконец, значительную роль в гендерном развитии играют СМИ, в особенности телевидение, а также литература, кино и видеоигры. В этих источниках, из которых дети получают информацию о гендерных ролях, мужчины и женщины часто изображаются преувеличенно стереотипно: мужчины изображаются активными и предприимчивыми, а женщины — зависимыми, лишёнными амбиций и эмоциональными. Изображение профессиональной жизни мужчин и женщин часто не соответствует реальному положению дел: мужчины изображаются как представители разнообразных профессий, лидеры и начальники, а женщины — либо как домохозяйки, либо как работающие на низкостатусных должностях. Такое изображение не соответствует ни реальной статистике профессиональной занятости мужчин, ни широкой вовлечённости женщин в профессиональную деятельность[8]. Как показывают исследования, гендерные стереотипы в СМИ и культуре оказывают большое влияние на детей: те, кто много смотрит телевизор, формируют более стереотипные представления о гендерных ролях[51]. С другой стороны, нестереотипное изображение представителей разных гендеров расширяет спектр желаний и стремлений у детей, а также варианты ролей, которые они считают приемлемыми для своего гендера[52][53]. Повторяющееся изображение равного участия представителей разных гендеров в тех или иных занятиях способствует устойчивому смягчению гендерно-стереотипных представлений у маленьких детей[54][55].

Активная роль человека в гендерном развитии[править | править код]

Социальные источники гендерного развития нередко предоставляют противоречивую информацию о гендерных ролях и накладывают на ребёнка противоречивые ожидания[8]. Это требует от ребёнка, начиная с самого раннего возраста, активно искать и выстраивать свои собственные правила и представления о гендере как о новой для него и значимой социальной категории[10]. Активность в формировании представлений о гендере проявляется, в частности, в избирательном внимании и памяти[56], а также в формировании предпочтений — например, гендерно-типичных или нетипичных игрушек, игр со сверстниками своего или другого гендера[49].

В современных обществах, где господствует бинарная гендерная система, нарушение предписываемой человеку гендерной роли, то есть гендерная неконформность, как правило, не одобряется. Социальное окружение оказывает нормативное давление на детей и взрослых, принуждая их соблюдать предписанные гендерные роли. Как показывают исследования, гендерно-типичное поведение и самоощущение как типичного представителя своего гендера может положительно влиять на самооценку детей[57]. Но в случае, если гендерное самоощущение расходится с предписываемой гендерной ролью, требование соблюдать гендерные роли становится источником стресса и негативно влияет на психологическую адаптацию[57].

 1. Nanda, Serena. Gender Diversity: Crosscultural Variations. — Waveland Pr Inc, 1999. — ISBN 978-1577660743.
 2. Roscoe, Will. Changing Ones: Third and Fourth Genders in Native North America. — Palgrave Macmillan, 2000. — ISBN 978-0312224790.
 3. Oyewumi, Oyeronke. Conceptualizing gender: the eurocentric foundations of feminist concepts and the challenge of African epistemologies // Jenda: a Journal of Culture and African Woman Studies. — 2002. — Т. 2.
 4. 1 2 Коннелл Р. Гендер и власть: Общество, личность и гендерная политика. — М.: Новое литературное обозрение, 2015. — ISBN 978-5-4448-0248-9. Архивная копия от 6 октября 2015 на Wayback Machine
 5. hooks, bell. Rethinking the Nature of Work // Feminist Theory: From Margin to Center. — Pluto Press, 2000. — ISBN 9780745316635.
 6. Здравомыслова Е., Темкина А. (ред.). Российский гендерный порядок: социологический подход. — СПб: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2007. — ISBN 978-5-94380-060-3.
 7. ↑ Уикхем, 2018, Гендерные роли в позднесредневековой Европе, с. 297.
 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bussey, K., Bandura, A. Social cognitive theory of gender development and differentiation // Psychological review. — 1999. — Т. 106, № 4. — С. 676—713.
 9. 1 2 3 Fausto-Sterling, A. Beyond difference: A biologist's perspective // Journal of Social Issues. — 1997. — Т. 53, № 2. — С. 233—258.
 10. 1 2 3 4 Martin, C.L., et al. Cognitive Theories of Early Gender Development // Psychological Bulletin. — 2002. — Т. 128, № 6. — С. 903—933.
 11. 1 2 3 Бёрн Шон. Гендерная психология = The Social Psychology of Gender. — СПб: Прайм-Еврознак, 2002.
 12. Maccoby, E., and Jacklin, C. The Psychology of Sex Differences. — Stanford University Press, 1974. — ISBN 9780804708593.
 13. Hare, L; Bernard, P; Sanchez, F; Baird, P; Vilain, E; Kennedy, T; Harley, V. Androgen Receptor Repeat Length Polymorphism Associated with Male-to-Female Transsexualism (англ.) // Biological Psychiatry (англ.)русск. : journal. — 2009. — Vol. 65, no. 1. — P. 93—6. — DOI:10.1016/j.biopsych.2008.08.033. — PMID 18962445.
 14. Kruijver F. P., Zhou J. N., Pool C. W., Hofman M. A., Gooren L. J., Swaab D. F. Male-to-female transsexuals have female neuron numbers in a limbic nucleus // The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. — 2000. — № 85(5). — P. 2034—2041.
 15. Berglund, H.; Lindstrom, P.; Dhejne-Helmy, C.; Savic, I. Male-to-Female Transsexuals Show Sex-Atypical Hypothalamus Activation When Smelling Odorous Steroids (англ.) // Cerebral Cortex : journal. — 2007. — Vol. 18, no. 8. — P. 1900—1908. — DOI:10.1093/cercor/bhm216. — PMID 18056697.
 16. Schneider, H; Pickel, J; Stalla, G. Typical female 2nd–4th finger length (2D:4D) ratios in male-to-female transsexuals—possible implications for prenatal androgen exposure (англ.) // Psychoneuroendocrinology : journal. — 2006. — Vol. 31, no. 2. — P. 265—269. — DOI:10.1016/j.psyneuen.2005.07.005. — PMID 16140461.
 17. LeVay S. A difference in hypothalamic structure between heterosexual and homosexual men (англ.) // Science : journal. — 1991. — August (vol. 253, no. 5023). — P. 1034—1037. — DOI:10.1126/science.1887219. — PMID 1887219.
 18. Byne W., Tobet S., Mattiace L. A. et al. The interstitial nuclei of the human anterior hypothalamus: an investigation of variation with sex, sexual orientation, and HIV status (англ.) // Horm Behav (англ.)русск. : journal. — 2001. — September (vol. 40, no. 2). — P. 86—92. — DOI:10.1006/hbeh.2001.1680. — PMID 11534967.
 19. Eccles, J. S. Bringing young women to math and science // Gender and thought: Psychological perspectives / Crawford, M., and Gentry, M.. — New York : Springer, 1989.
 20. Kimball, M. M. A new perspective on women's math achievement // Psychological Bulletin. — 1989. — Т. 105, № 2. — С. 198—214.
 21. Dweck, C. S. et al. Sex differences in learned helplessness: II. The contingencies of evaluative feedback in the classroom and III. An experimental analysis // Developmental psychology. — 1978. — Т. 14, № 3. — С. 268—276.
 22. Archer, J. Sex differences in social behavior: Are the social role and evolutionary explanations compatible? // American Psychologist. — 1996. — № 51. — С. 909—917.
 23. Buss, D. M. Psychological sex differences: Origins through sexual selection // American Psychologist. — 1985. — № 50. — С. 164—168.
 24. Oyěwùmí, Oyèrónkẹ́. The Invention of Women: Making an African Sense of Western Gender Discourses. — University of Minnesota Press, 1997. — ISBN 9780816624416.
 25. Gould, S. J. An urchin in the storm: Essays about Books and Ideas. — New York: Norton, 1988. — ISBN 9780393305371.
 26. Caporael, L. R. Mechanisms matter: The difference between sociobiology and evolutionary psychology // Behavioral and Brain Sciences. — 1989. — № 12. — С. 17—18.
 27. Buss, D. M. The evolution of desire. — New York: Basic, 1994. — ISBN 9780465021437.
 28. Sprecher, S. The importance to males and females of physical attractiveness, earning potential and expressiveness in initial attraction // Sex Roles. — 1989. — № 21. — С. 591—607.
 29. Zohar, A., & Guttman, R. Mate preference is not mate selection // Behavioral and Brain Sciences. — 1989. — № 12. — С. 38—39.
 30. Ford, C. S., & Beach, F. A. Patterns of sexual behavior. — New York: Harper & Row, 1972.
 31. Honda, K. A Critique of Evolutionary Psychology (англ.). The Psychology In Seattle Podcast (7 October 2014). Дата обращения 20 августа 2015.
 32. Smuts, B. The evolutionary origins of patriarchy // Human Nature. — 1995. — № 6. — С. 1—32.
 33. Hyde, J. S. How large are gender differences in aggression? A developmental meta-analysis // Developmental Psychology. — 1984. — Т. 20, № 4. — С. 722—.
 34. Lightdale, J. R., & Prentice, D. A. Rethinking sex differences in aggression: Aggressive behavior in the absence of social roles // Personality and Social Psychology Bulletin. — 1994. — № 20. — С. 34—44. Архивировано 23 июня 2016 года.
 35. Hetherington, E. M. The effects of familial variables on sex typing, on parent-child similarity, and on imitation in children // Minnesota symposia on child psychology, Vol. 1 / Hill, J. P. (Ed.). — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1967. — С. 82—107.
 36. Bandura, A., Ross, D., & Ross, S. A. Transmission of aggression through imitation of aggressive models // Journal of Abnormal and Social Psychology. — 1961. — № 63. — С. 575—582.
 37. Чодороу Н. Воспроизводство материнства:Психоанализ и социология гендера. — РОССПЭН, 2006. — ISBN 5-8243-0672-9.
 38. Sroufe, L. A. Attachment classification from the perspective of infant-caregiver relationships and infant temperament // Child Development. — 1985. — № 56. — С. 1—14.
 39. Bernard, J. The future of marriage. — Yale University Press, 1982. — ISBN 9780300028539.
 40. Kohlberg, L. A. A cognitive–developmental analysis of children’s sex role concepts and attitudes // The development of sex differences / E. E. Maccoby (Ed.). — Stanford, CA: Stanford University Press, 1966. — С. 82–173. — ISBN 9780804703086.
 41. Martin, C. L., Halverson, C. A schematic processing model of sex typing and stereotyping in children // Child Development. — 1981. — № 52. — С. 1119—1134.
 42. Mischel, W. A social learning view of sex differences in behavior // The development of sex differences / E. E. Maccoby (Ed.). — Stanford, CA: Stanford University Press, 1966. — С. 57–81. — ISBN 9780804703086.
 43. Rothman, B. K. The tentative pregnancy: How Amniocentesis Changes the Experience of Motherhood. — W. W. Norton & Company, 1993. — С. 129. — ISBN 978-0393309980.
 44. O'Reilly, P. The Impact of Sex-Role Stereotyping on Human Development // Monograph. — 1988. — Т. 3, № 1.
 45. Lewis, M. State as an infant-environmental interaction: An analysis of mother-infant behavior as a function of sex // Merrill-Palmer Quarterly. — 1972. — № 18. — С. 95—211.
 46. Moss, H. Sex, age and state as determinants of mother-infant interaction // Merrill-Palmer Quarterly. — 1967. — № 13. — С. 19—36.
 47. Tasch, R. The role of the father in the family // Journal of Experimental Education. — 1952. — № 20. — С. 319—361.
 48. Sidorowicz L. S., Lunney G. S. Baby X revisited // Sex Roles. — 1980. — Т. 6, № 1. — С. 67—73.
 49. 1 2 Bussey, K., & Bandura, A. Self-regulatory mechanisms governing gender development // Child Development. — 1992. — № 63. — С. 1236—1250. Архивировано 23 июня 2015 года.
 50. Lamb, M. E., Easterbrooks, M. A., & Holden, G. W. Reinforcement and punishment among preschoolers: Characteristics, effects, and correlates // Child Development. — 1980. — № 51. — С. 1230—1236.
 51. McGhee, P. E., & Frueh, T. Television viewing and the learning of sex-role stereotypes // Sex Roles. — 1980. — № 6. — С. 179—188.
 52. Ashby, M. S., & Wittmaier, B. C. Attitude changes in children after exposure to stories about women in traditional or nontraditional occupations // Journal of Educational Psychology. — 1978. — № 70. — С. 945—949.
 53. O'Bryant, S. L., & Corder-Bolz, C. R. The effects of television on children's stereotyping of women's work roles // Journal of Vocational Behavior. — 1978. — № 12. — С. 233—244.
 54. Ochman, J. M. [https://link.springer.com/article/10.1007/BF01544088#page-1 The effects of nongender-role stereotyped, same-sex role models in storybooks on the self-esteem of children in grade three] // Sex Roles. — 1996. — № 35. — С. 711—735.
 55. Thompson, T. L., & Zerbinos, E. Television cartoons: Do children notice it's a boy's world // Sex Roles. — 1997. — № 37. — С. 415—432.
 56. Bauer, P. J. Memory for gender-consistent and gender-inconsistent event sequences by twenty-five-month-old children // Child Development. — 1993. — № 64. — С. 285—297.
 57. 1 2 Egan, S., and Perry, D. Gender identity: a multidimensional analysis with implications for psychosocial adjustment // Developmental Psychology. — 2001. — Т. 37, № 4. — С. 451—463. Архивировано 9 октября 2015 года.
 • Крис Уикхем. Средневековая Европа. От падения Рима до Реформации = Medieval Europe. — М.: Альпина Нон-фикшн, 2018. — 536 с. — ISBN 978-5-91671-712-9..

Гендерные роли

Гендерные роли — это роли, обусловленные дифференциацией людей в обществе по признаку пола. Гендерная роль — дифференциация дея­тельности, статусов, прав и обязанностей индивидов в зависимости от их половой принадлежности; относится к виду ролей социальных, нор­мативна, выражает определенные социальные ожидания (экспектации), проявляется в поведении. На уровне культуры они существуют в кон­тексте определенной системы половой символики и стереотипов мас­кулинности и фемининности [15]. Тендерные «роли всегда связаны с определенной нормативной системой, которую личность усваивает и преломляет в своем сознании и поведении» [11, с. 765].

Таким образом, тендерные роли можно рассматривать как внешние проявления моделей поведения и отношений, которые позволяют дру­гим людям судить о принадлежности индивида к мужскому или жен­скому полу. Другими словами, это социальное проявление тендерной идентичности индивида [4].

Гендерные роли относятся к типу предписанных ролей. Статус будущего мужчины или будущей женщины приобретается ребенком при рождении, а затем в процессе тендерной социализации ребенок обучается исполнять ту или иную тендерную роль. Существующие в обществе тендерные стереотипы оказывают большое влияние на про­цесс социализации детей, во многом определяя его направленность. Под гендерными стереотипами понимаются стандартизированные представления о моделях поведения и чертах характера, соответству­ющие понятиям «мужское» и «женское» [6].

Гендерный стереотип, касающийся закрепления семейных и про­фессиональных ролей в соответствии с полом, относится к одно­му из самых распространенных стереотипов, предписывающих стан­дартные модели ролевого поведения мужчин и женщин. В соот­ветствии с этим стереотипом для женщин главными социальными ролями считаются семейные роли (мать, хозяйка), для мужчин -профессиональные роли (работник, труженик, добытчик, корми­лец). Мужчин принято оценивать по профессиональным успехам, женщин — по наличию семьи и детей. Народная мудрость гласит, что «нормальная» женщина хочет выйти замуж и иметь детей и что все другие интересы, которые у них могут быть, вторичны по отношению к этим семейным ролям. Для выполнения традицион­ной роли домашней хозяйки женщина должна обладать чуткостью, сострадательностью и заботливостью. В то время как мужчинам предписывается ориентироваться на достижения, от женщин тре­буются ориентированность на людей и стремление к установле­нию близких межличностных взаимоотношений.

Одним из оснований формирования традиционных гендерных ролей выступает разделение труда по признаку пола. Основным критерием в этом разделении выступает биологическая способ­ность женщин к деторождению. В современных обществах давно отпала та социальная необходимость разделения труда на основе детородной способности женщин, которая существовала в архаи­ческих обществах. Большинство женщин работают в производ­ственной сфере вне дома, а мужчины давно перестали быть толь­ко «воинами и охотниками», защищающими и кормящими свою семью. И, тем не менее, стереотипы о традиционных тендерных ро­лях очень устойчивы: от женщин требуется концентрация на част­ной (домашней) сфере деятельности, а от мужчин — в сфере про­фессиональной, общественной [6].

Важную роль в утверждении гендерного стереотипа о закреплении социальных ролей в соответствии с полом сыграла концепция «есте­ственной» взаимодополнительности полов Талкота Парсонса и Ро­берта Бейлса, рассматривавших дифференциацию мужских и жен­ских ролей в структурно-функциональном плане. Согласно их точке зрения, в современной семье супруги должны выполнять две различ­ные роли. Инструментальная роль состоит в поддержании связи меж­ду семьей и внешним миром — это профессиональная деятельность, приносящая материальный доход и социальный статус; экспрессив­ная роль предполагает в первую очередь заботу о детях и регулирова­ние взаимоотношений внутри семьи. Каким образом на основе этих двух ролей происходит распределение обязанностей между супруга­ми? Парсонс и Бейлс считают, что способность жены к деторождению и уход за детьми определяет однозначно ее экспрессивную роль, а муж, который не может выполнять эти биологические функции, становит­ся исполнителем инструментальной роли [17].

Эта теория способствовала интеграции в единую схему социаль­но-антропологических и психологических данных. Однако феминист­ская критика показала, что в основе дихотомии инструментальное™ и экспрессивности — при всей ее эмпирической и житейской убеди­тельности — лежат не столько природные половые различия, сколько социальные нормы, следование которым стесняет индивидуальное са­моразвитие и самовыражение женщин и мужчин [12].

Традиционные гендерные роли сдерживают развитие личности и реализацию имеющегося потенциала. Эта идея явилась толчком к разработке Сандрой Бэм концепции андрогинии, согласно ко­торой человек, независимо от своего биологического пола, может обладать как чертами маскулинности, так и фемининности, соеди­няя в себе как традиционно женские, так и традиционно мужские качества. Это позволяет выделить маскулинную, фемининную, андрогинную модели тендерных ролей [18]. Эта идея была развита дальше, и Дж. Плек в своих работах начал говорить о расщеплен­ности, или фрагментарности, тендерных ролей [19]. Не существует единой мужской или женской роли. Каждый человек выполняет ряд разнообразных ролей (жены, матери, деловой женщины и т. д.), зачастую эти роли могут не совмещаться, что ведет к ролевому внутриличностному конфликту.

Гендерные роли можно изучать на трех различных уровнях. На макросоциальном уровне речь идет о дифференциации социальных функций по половому признаку и о соответствующих культурных нормах. Описать «женскую роль» на этом уровне — значит раскрыть специфику социального положения женщины (типичные виды дея­тельности, социальный статус, массовые представления о женщине) через соотнесение его с положением мужчины в рамках данного об­щества, строя.

На уровне межличностных отношений гендерная роль производна не только от общесоциальных норм и условий, но и от изучаемой конкретной системы совместной деятельности. Роль матери или жены всегда зависит от того, как конкретно распределяются обязанности в данной семье, как определяются в ней роли отца, мужа, детей и т. д.

На интраиндивидуальном уровне интернализованная гендерная роль — производная от особенностей конкретной личности: инди­вид строит свое поведение в качестве мужа или отца с учетом сво­их представлений о том, каким, по его мнению, вообще должен быть мужчина, на основе всех своих осознанных и неосознанных уста­новок и жизненного опыта [11].

Ґендерна роль | Словник ґендерних термінів

Ґендерна роль

Ґендерна роль – нормативний різновид поведінки людини в суспільстві, що очікується та вимагається від неї як від представника/-ці конкретної статі.

Ґендерні ролі обумовлені диференціацією людей у суспільстві за ознакою статі. Ґендерна роль — диференціація діяльності, статусів, прав і обов’язків залежно від їх статевої приналежності. Ґендерні ролі — вид ролей соціальних, вони нормативні, висловлюють певні соціальні очікування (експектації), проявляються в поведінці. На рівні культури вони існують у контексті певної системи статевої символіки та стереотипів маскулінності та фемінності. Ґендерні ролі завжди пов’язані з певною нормативною системою, яку особистість засвоює і відбиває у своїй свідомості та поведінці.

Таким чином, ґендерні ролі можна розглядати як зовнішні прояви моделей поведінки та стосунків, які дозволяють іншим людям судити про приналежність індивіда до чоловічої або жіночої статі. Іншими словами, ґендерна роль — це соціальний прояв ґендерної ідентичності індивіда (Юркова & Клецина, 2010, c. 100).

Ґендерні ролі можна вивчати на трьох різних рівнях. На макросоціальному рівні мова йде про диференціацію соціальних функцій за статевою ознакою й у відповідних культурних нормах. Описати «жіночу роль» на цьому рівні — означає розкрити специфіку соціального становища жінки (типові види діяльності, соціальний статус, масові уявлення про жінку) через співвіднесення його з положенням чоловіка в рамках даного суспільства.

На рівні міжособистісних відносин ґендерна роль є похідною не тільки від загальносоціальних норм і умов, а й від досліджуваної конкретної системи спільної діяльності. Роль матері або дружини завжди залежить від того, як конкретно розподіляються обов’язки в даній сім’ї, як визначаються в ній ролі батька, чоловіка, дітей тощо.

На інтраіндивідуальному рівні інтерналізована ґендерна роль є похідною від особливостей конкретної особистості: індивід будує свою поведінку в якості чоловіка чи батька з урахуванням своїх уявлень про те, яким, на його думку, взагалі має бути чоловік, на основі всіх своїх усвідомлених або неусвідомлених установок і життєвого досвіду (Юркова & Клецина, 2010, c. 103).

Література:

Юркова, Е. В., Клецина, И. С. (2010). Е. Е. Ли. (Сост.), Гендерные роли. Ґендерная психология: хрестоматия (с. 100 – 103). Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та.

Гендерная идентичность — Википедия

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Ге́ндерная иденти́чность — внутреннее самоощущение человека как представителя того или иного гендера, то есть как мужчины, женщины или представителя другой категории, связанное с социальными и культурными стереотипами о поведении и качествах представителей того или иного биологического пола. Гендерная идентичность необязательно совпадает с биологическим полом. Люди, чья гендерная идентичность совпадает с приписанным при рождении полом, называются цисгендерными, а те, у кого эти характеристики не совпадают — трансгендерными.

Во многих человеческих обществах есть набор гендерных категорий, которые могут служить основой для формирования у человека социальной идентичности по отношению к другим членам общества. В современных западных обществах действует бинарная гендерная система — способ организации общества, при котором люди разделяются на две категории: мужчин и женщин, — и предполагается соответствие между приписанным при рождении полом, гендерной идентичностью, гендерным выражением[en] и сексуальностью. Во многих других обществах традиционные гендерные системы небинарны: они включают в себя более двух гендерных категорий и предусматривают возможность отсутствия зависимости между приписанным при рождении полом и гендерной идентичностью[1][2][3][4].

Гендерная идентичность, гендерное выражение и сексуальная ориентация[править | править код]

Современные исследователи различают три ключевых понятия для описания гендера и сексуальности человека[5]:

 • гендерная идентичность — внутреннее самоощущение человека;
 • гендерное выражение[en] — способы поведения, при помощи которых человек сообщает о своём гендере в данной культуре: в частности, через одежду, манеру общения и интересы. Гендерное выражение человека может соответствовать или не соответствовать предписываемым гендерным ролям, а также отражать или не отражать его гендерную идентичность[5]. Например, нередко трансгендерные люди не рискуют одеваться в соответствии со своей гендерной идентичностью, чтобы избежать оскорблений, насилия и других социальных санкций[6].
 • сексуальная ориентация — пол или гендер тех, к кому человек испытывает сексуальное или романтическое влечение.

Бинарная гендерная система предполагает, что гендерная идентичность, гендерное выражение и сексуальная ориентация должны находиться в соответствии между собой, а также с приписанным при рождении полом — например, от человека с приписанным при рождении мужским полом ожидается, что он будет определять себя как мужчину, проявлять маскулинное поведение и испытывать гетеросексуальное влечение к женщинам, — но иногда это не так.

Гендерная идентичность и психический пол[править | править код]

В русскоязычной науке используется понятие психического или психологического пола, которое иногда употребляется как синоним понятия «гендерная идентичность»[7]. При этом в советской и постсоветской науке не было выработано единой концепции психологического пола[8]. Понятия психического или психологического пола, а также полового самосознания, как правило, используются в контексте обсуждения «нормы», под которой понимается совпадение психического пола с приписанным при рождении, и «патологии», под которой понимается транссексуальность[8][9].

В отличие от понятия психического или психологического пола, понятие «гендерная идентичность» широко используется в рамках гендерных исследований. Такой научный подход подразумевает, в частности, что представления об обязательности и нормальности совпадения приписанного при рождении пола и внутреннего самоощущения человека не принимаются как аксиома, а рассматриваются критически с точки зрения антропологии, философии и других дисциплин. По мнению ведущих современных специалистов в области здоровья трансгендерных людей, несовпадение гендерной идентичности и приписанного при рождении пола — это вопрос разнообразия, а не патологии, а гендерная неконформность не может считаться негативным или болезненным по своей сути явлением[10].

Формирование гендерной идентичности[править | править код]

В современной науке ведутся дебаты о том, какие факторы оказывают преимущественное влияние на формирование гендерной идентичности: биологические или социальные[11]. Данные некоторых исследований свидетельствуют о том, что на гендерную идентичность влияют генетические и гормональные факторы[12]. Другие исследования показывают, что значительное влияние как на гендерное самоощущение, так и на гендерное выражение[en] детей оказывает воспитание и социальное окружение[13]. В частности, если родители или опекуны ребёнка в своём поведении придерживаются традиций и негативно реагируют на гендерно-неконформное поведение ребёнка, для него повышается вероятность повторять за родителями, в том числе во взрослом возрасте[13]. При этом, как показывают исследования, ощущаемое давление социальной среды не имеет прямой связи с внутренней удовлетворённостью приписанным гендером, а навязывание гендерной конформности негативно влияет на психологическое благополучие ребёнка, приводя к повышению стресса, замыканию в себе и социальной изоляции[14][15].

Изменение гендерной идентичности[править | править код]

К гендерно-неконформным детям и взрослым применяли, а иногда и сегодня применяют репаративную, или конверсионную терапию, направленную на изменение их гендерной идентичности и достижение гендерной конформности. Долгосрочная эффективность таких подходов научно не подтверждена, что признают в том числе и их сторонники[16]. При этом существуют данные о том, что такая терапия может наносить вред, приводя к подавлению атипичных гендерных переживаний, усилению чувства стыда, нарушению отношений с близкими и попыткам суицида[17].

 1. Бутовская М. Л. Антропология пола. — М.: Век 2, 2013.
 2. Honingmann, J.J. The Kaska Indians: An ethnographic reconstruction. — New Haven, CT: Yale University Press, 1964.
 3. Davies, S.G. Challenging gender norms: Five genders among the Bugis in Indonesia (Case Studies in Cultural Anthropology). — Belmont, CA: Wadsworth, 2007.
 4. Vasey, P., & Bartlett, N. What can the Samoan ‘fa’afafine’ teach us about the western concept of gender identity disorder in childhood? // Perspectives in Biology and Medicine. — 2007. — № 50. — С. 481–490. Архивировано 5 марта 2016 года.
 5. 1 2 American Psychological Association. Definition of Terms: Sex, Gender, Gender Identity, Sexual Orientation
 6. Ansara, Y. G. Beyond Cisgenderism: Counselling people with non-assigned gender identities // Moon, L. (ed.) Counselling Ideologies: Queer Challenges to Heteronormativity. — Aldershot: Ashgate, 2010. — С. 167—200. Архивировано 20 марта 2016 года.
 7. Ильин Е. П. Пол и гендер. — СПб.: Питер, 2010.
 8. 1 2 Лопухова О. Г. Психологический пол личности в контексте гендерных исследований // Вестник ТГГПУ. — Казань: ТГГПУ, 2011. — № 4(26). — С. 384—388.
 9. ↑ Нарушения психосексуального развития // Сексопатология: Справочник / Васильченко Г. С., Агаркова Т. Е., Агарков С. Т. и др.; Под ред. Г. С. Васильченко. — М.: Медицина, 1990. — С. 576. — ISBN 5-225-01179-9.
 10. Всемирная профессиональная ассоциация по трансгендерному здоровью. Стандарты помощи транссексуальным, трансгендерным и гендерно нонконформным людям. 7-я версия // Международные медицинские стандарты помощи трансгендерным людям = Standards of Care for the Health of Transsexual, Transgender, and Gender-Nonconforming People, Version 7. — СПб: ЦСИИ «Действие», 2015. Архивная копия от 20 сентября 2015 на Wayback Machine
 11. Fausto-Sterling, A. The problem with sex/gender and nature/nurture // Debating Biology / Bendelow, G., Birke L., Williams, S.. — Routledge, 2005. — ISBN 9781134468133.
 12. Birke, L. In pursuit of difference: Scientific studies of women and men // [The Gender and Science Reader The Gender and Science Reader] / Lederman, М., Bartsch, I.. — Psychology Press, 2001. — ISBN 9780415213585.
 13. 1 2 Oswalt, Angela. Factors Influencing Gender Identity (англ.). MentalHelp.Net (9 June 2010). Дата обращения 31 июля 2015.
 14. Egan, S., and Perry, D. Gender identity: a multidimensional analysis with implications for psychosocial adjustment // Developmental Psychology. — 2001. — Т. 37, № 4. — С. 451—463. Архивировано 9 октября 2015 года.
 15. Yunger, Jennifer L.; Carver, Priscilla R.; Perry, David G. Does Gender Identity Influence Children's Psychological Well-Being? // Developmental Psychology. — 2004. — № 40(4). — С. 572—582.
 16. Hill, D., Menvielle, E., Sica, K., & Johnson, A. An affirmative intervention for families with gender variant children: Parental ratings of child mental health and gender // Journal of Sex & Marital Therapy. — 2010. — № 36. — С. 6—23.
 17. Langer, S.J., and Martin, J.I. How dresses can make you mentally ill: Examining gender identity disorder in children // Child and Adolescent Social Work Journal. — 2004. — Т. 21, № 1. — С. 5—23.

Гендер — Википедия

Ге́ндер (англ. gender, от лат. genus «род») — спектр характеристик, относящихся к маскулинности и фемининности. В зависимости от контекста, под такими характеристиками могут подразумеваться социальные структуры (в частности, гендерные и другие социальные роли) или гендерная идентичность[1][2][3].

В некоторых случаях понятие «гендер» ошибочно используется как синоним понятия «пол». В действительности, разграничение гендера и пола является фундаментальным, так как множественные различия между женщиной и мужчиной имеют небиологические по своей природе причины[4]. Понятие гендера затрагивает психические, культурные и социальные различия, а понятие пола — только физические (телесные) различия[4].

Понятие «гендер» получило распространение благодаря развитию феминистской теории и гендерных исследований[⇨]. Оно опирается на теорию социального конструктивизма, ряд представителей которой (в основном феминистские авторы) ставят под сомнение природное происхождение различий между людьми и объясняет их социальными процессами[5]. Тем самым понятие «гендер» предназначено для критики обыденных представлений о «биологии как судьбе» и отсылает к идеологии гендерного равенства[⇨].

Хотя многие источники определяют гендер как «социальный пол», в современных феминистских и гендерных исследованиях такое понимание считается устаревшим. Критикуя понимание гендера как производной биологического пола, современные исследования рассматривают обе эти категории как социальные конструкты, находящиеся в сложном взаимодействии друг с другом[⇨]. Тем не менее, существуют различия в трактовке термина «гендер» в разных течениях феминистской теории, постфеминизме, гендерной психологии, гендерной социологии и лесбийской философии[4].

В английском языке слово gender изначально означало грамматический род. Американский сексолог Джон Мани в 1955 году в своих работах, посвящённых изучению транссексуальных и интерсекс-людей, впервые использовал это слово для терминологического различения биологического пола и социальной роли. Но широкое распространение понятие «гендер» получило только в начале 1970-х годов благодаря развитию феминистского движения и феминистской теории. Феминистские теоретики использовали понятие «гендер» как аналитическую категорию для того, чтобы отделить половые различия, обусловленные биологией, от форм поведения и качеств, которые считаются в обществе «мужскими» или «женскими»[6]. Разграничение понятий «гендер» и «пол» позволило поставить под сомнение обыденные представления о «биологии как судьбе»[7] и благодаря этому существенно расширить горизонты социальных и гуманитарных наук, изучая тематические области, которые ранее не были предметом научного интереса[8].

В постсоветскую науку понятие «гендер» вошло на рубеже 1980-х и 1990-х годов со складыванием научной области гендерных исследований[9][10]. Сегодня понятие «гендер» как противопоставленное понятию «пол» как в постсоветских странах, так и во всём мире широко используется во многих контекстах, в частности в социальных науках[11][12] и документах Всемирной Организации Здравоохранения[1]. При этом во многих других контекстах, в том числе в некоторых отраслях социальных наук, термины «гендер» и «пол» продолжают использоваться как взаимозаменяемые[2][3]. Вопрос разграничения понятий «пол» и «гендер» или использования их как синонимов напрямую зависит от философских и политических установок конкретного автора[13].

Различие гендера и пола[править | править код]

Разграничение понятий «гендер» и «пол» опирается на теорию социального конструктивизма, которая объясняет кажущиеся природными и естественными различия социальными процессами. Использование понятия «гендер» в противопоставлении понятию «пол» опирается на тезис о том, что положение женщин и мужчин в обществе и различия между «мужским» и «женским» не имеют биологического происхождения, а являются способом интерпретации биологического, легитимным в данном обществе[14]. Тем самым сторонники социального конструктивизма критикуют «здравый смысл», то есть господствующие в современных обществах обыденные представления, согласно которым в основе социального разделения на мужчин и женщин и вытекающих из него различий в формах поведения, возможностях, правах и пр. лежит «природная сущность». В то же время сторонники социального конструктивизма критикуют и традиционные социологические теории, опирающиеся на тот же «здравый смысл» и присущий ему биологический детерминизм[14]. В отличие от биологического детерминизма, социальный конструктивизм утверждает, что гендерные роли конструируются обществом, что женщинами и мужчинами не рождаются, а становятся. Мужское и женское, как и другие социальные категории (например, молодое и старое) создаётся в различных социальных контекстах, принимает разные формы и наполняется разным содержанием[14].

В гендерных исследованиях и лежащих в их основе феминистских теориях гендер понимается как социальная категория, организующая социальные отношения власти и неравенства. В классических версиях феминистских теорий речь шла о доминировании мужчин как социальной группы над женщинами: исполнение предписанных и усвоенных гендерных ролей подразумевает неравенство возможностей, преимущества мужчины в публичной сфере, вытеснение женщины в приватную. При этом сама приватная сфера оказывается менее значимой, менее престижной и даже репрессированной[14]. В современных феминистских теориях понимание гендера как структурирующего отношения власти усложняется и уточняется, с одной стороны, за счёт рассмотрения гендера в контексте других иерархических социальных категорий (расы, класса и др.), а с другой стороны — за счёт понимания принудительной гендерной бинарности как одного из базовых компонентов гендерного угнетения[15]. Таким образом, понятие «гендер» является не только аналитическим, но и политическим: оно включает в себя критику существующих гендерных отношений неравенства и предназначено для изменения социального порядка и построения нового социального порядка, основанного на гендерном равенстве[16].

Определение гендера как «социального пола»[править | править код]

Во многих ранних феминистских теориях гендер понимался как культурный коррелят биологического пола[14]: утверждалось, что пол, то есть биологические различия, делает людей мужчинами и женщинами, а гендер, то есть социальные и культурные различия — мужественными и женственными. Похожие представления лежат в основе распространённых в русскоязычных источниках определения гендера как «социального пола» или «социокультурного аспекта половой принадлежности»[17][18][19]: такие определения ставят гендер в прямую зависимость от пола, подразумевают бинарность обеих категорий и однозначное соответствие между ними. Определение гендера через пол основано на представлении о биологическом поле и половых различиях как основополагающих и неоспоримых — то есть, по сути, противоречит социально-конструктивистскому назначению понятия «гендер», возвращая его в рамки биологического детерминизма[20]. Современные феминистские и гендерные исследования рассматривают гендер не как производную биологического пола, а как одну из базовых категорий социального деления и неравенства, находящуюся в сложном и многоуровневом взаимодействии с биологическим полом[20]. Ключевой вклад в эти современные представления внесли исследования социального конструирования биологического пола[20][21][22].

Социальное конструирование биологического пола[править | править код]

Ранние феминистские теории рассматривали гендер как конструируемую категорию, зависящую от социального контекста, а биологический пол понимали как нечто единое и универсальное[23]. Некоторые современные исследования ставят под сомнение как реальность существования двух противопоставленных друг другу биологических полов, так и политическую нейтральность научных исследований, отстаивающих это противопоставление.

Как утверждает биолог и феминистка Энн Фаусто-Стерлинг, наблюдаемая биологическая реальность свидетельствует о половом разнообразии, которое плохо вписывается в господствующий научный нарратив о «двух полах»[24]. В своей статье об интерсекс-людях она выдвинула провокационный тезис о необходимости выделять пять полов — как сама исследовательница признавалась позднее, целью этого шутливого утверждения было наглядно показать абсурдность дискретной классификации, так как в действительности половое разнообразие человеческих организмов следует понимать как непрерывный спектр[25]. Как показывает феминистский анализ производства научного знания, в действительности ни один из предлагаемых «традиционной биологией» половых признаков: хромосомы (XX и XY), гормоны (андрогены и эстрогены), гонады (яичники и яички), внутренняя морфология (простата, влагалище, матка и фаллопиевы трубы), внешние половые органы (половой член, мошонка, клитор и половые губы), вторичные половые признаки (волосы на лице и теле, форма груди) — не удовлетворяет требованиям бинарной классификации. Ни один из них не позволяет ни отделить всех мужчин от всех женщин, ни выделить какое-либо общее базовое свойство одного пола[26]. Таким образом, половой диморфизм оказывается не природной данностью, а изобретённым людьми способом осмыслять биологическую реальность[26].

Если в обыденных представлениях «природа» понимается как нечто раз и навсегда данное и неизменное, то исследования в рамках истории и социологии науки показывают, что конкретное содержание даже таких, казалось бы, предельно конкретных понятий, как «генетический пол», меняется в зависимости от используемых учёными технологий[23], а неосознанные допущения о гендере влияют на то, какие данные исследователи учитывают, а какие исключают из рассмотрения, несмотря на их объективную значимость для изучаемых явлений[20].

Неразличение гендера и пола[править | править код]

Причиной неразличения понятий «гендер» и «пол», в том числе в научных источниках, может быть незнакомство автора с теориями социального конструирования гендера и гендерных отношений как отношений власти[13][27]. В то же время смешение этих понятий имеет не только аналитическое, но и политическое значение. Если разграничение этих понятий служит опровержению биологического детерминизма и продвижению гендерного равенства, то использование термина «гендер» как синонима слова «пол» лишает понятие «гендер» его критического политического содержания и тем самым способствует оправданию гендерного неравенства[13].

Гендерные исследования — междисциплинарная научная область, сформировавшаяся под влиянием феминистских движений и в тесном сотрудничестве с ними. Эта область изучает гендер и сексуальность в литературе, языке, географии, истории, политологии, социологии, антропологии, теории кино, медиа[28], психологии, праве и медицине[29]. Она также изучает пересечения категорий расы, этничности, класса, национальности и инвалидности с категориями гендера и сексуальности[30][31]. Гендерные исследования близки к теории конфликта, поскольку рассматривают социальные взаимодействия в перспективе власти — как борьбу между различными группами за власть, ресурсы и статус[12][13].

В постсоветской науке гендерные исследования начали развиваться во время Перестройки вместе с независимым женским движением[9][10]. Постсоветские гендерные исследования изначально опирались на западные феминистские теории и разделяли их политическую ориентацию на изменение социального порядка. Параллельно на постсоветском пространстве возникла область знания, которая частично заимствовала из гендерных исследований терминологию и постановку проблем, но при этом опиралась на традиционные научные теории, не предполагающие критики существующих властных отношений. Эта научная область получила название «феминологии» или «гендеристики»; гендерные теоретики иногда называют её «ложными гендерными исследованиями»[13].

 1. 1 2 What do we mean by "sex" and "gender"? (англ.). World Health Organization. Дата обращения 26 ноября 2015.
 2. 1 2 Haig, David. The Inexorable Rise of Gender and the Decline of Sex: Social Change in Academic Titles, 1945–2001 (англ.) // Archives of Sexual Behavior. — 2004. — Vol. 33, no. 2. — P. 87—96. Архивировано 25 мая 2011 года.
 3. 1 2 Udry, J. Richard. The Nature of Gender (англ.) // Demography. — 1994. — Vol. 31, no. 4. — P. 561—573. Архивировано 3 апреля 2013 года.
 4. 1 2 3 Костикова И. В. и др. Введение в гендерные исследования. — 2-е изд.. — М.: Аспект Пресс, 2005. — С. 8—10. — 255 с. — (Серия «Классический университетский учебник»). — ISBN 5-7567-0331-4.
 5. ↑ Социальное конструирование гендера как методология феминистского исследования. Здравомыслова Елена, Темкина Анна
 6. Jane Pilcher, Imelda Whelehan. Gender // 50 Key Concepts in Gender Studies (англ.). — Sage, 2004. — ISBN 978-1-4129-3207-3.
 7. Iris Marion Young. Lived Body versus Gender // A Companion to Gender Studies (англ.) / Philomena Essed, David Theo Goldberg, Audrey Kobayashi. — John Wiley & Sons, 2009. — ISBN 978-1-4051-8808-1.
 8. Ярская-Смирнова Е. Возникновение и развитие гендерных исследований в США и Западной Европе // Введение в гендерные исследования. Ч. I: Учебное пособие / Ирина Жеребкина (ред.). — Харьков, СПб.: ХЦГИ, Алетейя, 2001. — С. 17—48. — ISBN 5-89329-397-5.
 9. 1 2 Гапова Е. Классовый вопрос постсоветского феминизма или об отвлечении угнетенных от революционной борьбы // Гендерные исследования. — 2006. — № 15. — С. 144—164. Архивировано 1 июня 2011 года.
 10. 1 2 Здравомыслова О. Гендерные исследования как опыт публичной социологии в России (рус.). Полит.Ру (24 сентября 2009). Дата обращения 9 марта 2016.
 11. ↑ GENDER (неопр.) (недоступная ссылка). Social Science Dictionary. Дата обращения 20 марта 2015. Архивировано 2 февраля 2011 года.
 12. 1 2 Lindsey, Linda L. Ch. 1. The Sociology of gender // Gender Roles: A Sociological Perspective (англ.). — Pearson, 2010. — ISBN 0-13244-830-0. Архивная копия от 5 апреля 2015 на Wayback Machine
 13. 1 2 3 4 5 Гапова Е. Итоги съезда: еще раз о классовом проекте постсоветского феминизма // Журнал исследований социальной политики. — 2009. — Т. 7, № 4. — С. 465—484.
 14. 1 2 3 4 5 Здравомыслова Е., Тёмкина А. Социальное конструирование гендера: феминистская теория // Введение в гендерные исследования. Ч. I: Учебное пособие / Ирина Жеребкина (ред.). — Харьков, СПб.: ХЦГИ, Алетейя, 2001. — С. 147—173. — ISBN 5-89329-397-5.
 15. Julia Serano. Whipping Girl: A Transsexual Woman on Sexism and the Scapegoating of Femininity. — Seal Press, 2007. — ISBN 978-1-58005-154-5. Архивная копия от 13 марта 2016 на Wayback Machine
 16. Lorber, Judith. The Social construction of gender. — Sage, 1990. — ISBN 978-0-8039-3956-1.
 17. ↑ Гендер // Новейший философский словарь / Грицанов А. А.. — Мн.: Книжный дом, 2001. — ISBN 985-6656-06-0 isbn2=985-428-431-X.
 18. Воронина О. Гендер // Словарь гендерных терминов / Денисова А. (ред.). — М.: Информация XXI век, 2002.
 19. И. Р. Чикалова, Е. И. Янчук. Гендер // Социология: энциклопедия / А. А. Грицанов, В. Л. Абушенко, Г. М. Евелькин, Г. Н. Соколова, О. В. Терещенко.. — Мн.: Книжный дом, 2003.
 20. 1 2 3 4 Wendy Cealey Harrison. The Shadow and the substance. The sex/gender debate // Handbook of Gender and Women's Studies (англ.) / Kathy Davis, Mary Evans, Judith Lorber. — Sage, 2006. — ISBN 978-1-4462-0684-3.
 21. Fausto-Sterling, Anne. Myths of Gender: Biological Theories about Women and Men, Revised Edition (англ.). — Basic Books, 2008. — ISBN 978-0-7867-2390-4.
 22. Fausto-Sterling, Anne. Sexing the Body: Gender Politics and the Construct (англ.). — Basic Books, 2008. — ISBN 978-0-7867-2433-8.
 23. 1 2 M'charek, Amade. Genetic Sex // A Companion to Gender Studies / Philomena Essed, David Theo Goldberg, Audrey Kobayashi. — John Wiley & Sons, 2009. — ISBN 9781405188081.
 24. Fausto-Sterling, A. The Five Sexes: Why Male and Female Are Not Enough (англ.) // The Sciences. — 1993. — Vol. 33. — P. 20—24. — ISSN 0036861X. — DOI:10.1002/j.2326-1951.1993.tb03081.x. Архивировано 5 февраля 2020 года.
 25. Fausto-Sterling, A. Is Gender Essential? // Sissies and Tomboys: Gender Nonconformity and Homosexual Childhood (англ.) / Matthew Rottnek (ed.). — NYU Press, 1999. — P. 53. — ISBN 978-0-8147-7484-7.
 26. 1 2 Hawkesworth, Mary, and Lisa Disch. Feminist theory: Transforming the known world // The Oxford Handbook of Feminist Theory (англ.) / Hawkesworth, Mary (ed.). — Oxford University Press, 2016. — 1068 p. — ISBN 978-0-1993-2858-1.
 27. Першай А. Колонизация наоборот: гендерная лингвистика в бывшем СССР // Гендерные исследования. — 2002. — № 7—8. — С. 236—249.
 28. Krijnen, Tonny; van Bauwel, Sofie. Gender And Media: Representing, Producing, Consuming (англ.). — New York: Routledge, 2015. — ISBN 978-0-415-69540-4.
 29. ↑ About — Center for the Study of Gender and Sexuality (CSGS) (англ.). The University of Chicago. Дата обращения 1 мая 2012.
 30. Joseph F. Healey, Andi Stepnick, Eileen O'Brien. Race, Ethnicity, Gender, and Class: The Sociology of Group Conflict and Change (англ.). — SAGE Publications (англ.)русск., 2018. — ISBN 978-1-5063-9975-1.
 31. ↑ Department of Gender Studies (англ.). Indiana University (IU Bloomington). Дата обращения 1 мая 2012.
 • Ирина Жеребкина (ред.). Введение в гендерные исследования. Ч. I: Учебное пособие. — Харьков, СПб: ХЦГИ, Алетейя, 2001. — ISBN 5-89329-397-5.
 • Фонд имени Генриха Бёлля. Гендер для «чайников». — М.: Звенья, 2006. — ISBN 5-7870-0097-8.
 • Тартаковская И. (науч. ред.). Гендер для «чайников» — 2. — М.: Звенья, 2009. — ISBN 978-5-7870-0110-5.
 • Кон И. Мужчина в меняющемся мире. — М.: Litres, 2015. — ISBN 97-8-54250-7404-1.
 • Бёрн Шон. Гендерная психология = The Social Psychology of Gender. — СПб.: Прайм-Еврознак, 2002. — ISBN 978-5-9387-8019-4.
 • Kathy Davis, Mary Evans, Judith Lorber (eds.). Handbook of Gender and Women's Studies (англ.). — Sage, 2006. — ISBN 978-1-4462-0684-3.
⛭

Сексуальность человека

Сексуальное поведение

Гендерні дослідження — Вікіпедія

Частина серії
Фемінізм
 • Жінки
 • Дівчата
 • Фемінність

Історія

 • Жіноча історія
  • США[en]
  • Британії[en]
  • Канади[en]
  • Німеччини[en]
 • Феміністична історія[en]
 • Поверх спадщини
 • Жінки в історії
Виборче та інші права жінок
 • Суфражизм
 • хроніка[en]
  • мусульманські країни[en]
  • США[en]
  • інші права[en]
 • Права жінок за країною
  • Фемінізм в Україні
  • Австралія[en]
  • Велика Британія[en]
   • Уельс[en]
  • Канада[en]
  • Кувейт[en]
  • Нова Зеландія[en]
  • Швеція[en]
  • Швейцарія[en]
  • США[en]
   • штати[en]
  • Японія[en]
Історія фемінізму
 • Перша хвиля[en]
 • Друга хвиля[en]
 • Третя хвиля[en]
 • Четверта хвиля[en]
Течії
 • Радикальний
 • Сепаратистський[en]
 • Лесбійський
  • радикальний[en]
  • політичний[en]
  • сепаратистськйи[en]
 • Екологічний
  • Вегетаріанський[en]
 • Амазонський
 • Анархічний
 • Кібер-[en]
 • Матеріальний[en]
 • Робочого класу[en]
 • Соціальний[en]
 • Соціалістичний
 • Марксистський[en]
 • Пост-структуралістський[en]
 • Французький[en]
  • пост-структуралістський[en]
 • Ліберальний
 • Культурний[en]
 • Відмінності[en]
 • Рівності[en]
 • Індивідуалістський
 • Нео-[en]
 • Новий[en]
 • Пост-
 • Постмодерний
 • Точки зору[en]
 • Аналітичний[en]
 • Глобальний[en]
 • Fat[en]
 • Хіп-хоп[en]/Активізм[en]
 • Гендерний[en]
 • Материнський[en]
 • Консервативний[en]
  • список[en]
 • Ліпстік[en]
 • Секс-позитивний[en]
 • Антиабортний[en]
 • Транс-[en]
Етнічні
 • Чорний
 • Чікана[en]
 • Білий[en]
 • Туземний[en]
  • Корінний американський[en]
 • Постколоніальний[en]
 • Транснаціональний[en]
 • Вуменізм[en]
  • Африкана-вуменізм[en]
Релігійні
 • Атеїстичний[en]
 • Неоязичницький[en]
  • Богиня
  • Вікка
  • Діанічна Вікка[en]
  • Виправлення[en]
 • Індуїстський[en]
 • Буддистський[en]
 • Християнський[en]
 • Ісламський[en]
  • Мусавах
 • Єврейський[en]
  • Ортодоксальний[en]
 • Мормонський[en]
 • Сикхський[en]
 • Курдський[en]

Проблеми та рішення

Проблеми
 • Сексизм
  • в освіті
  • у Вікіпедії
 • Гендерна нерівність
  • в зарплаті
   • Неоплачувана робота
   • Скляна стеля
  • Потрійний утиск[en]
 • Мізогінія
  • у ЗМІ
 • Насильство проти жінок
  • Феміцид[en]
  • Убивство честі
  • «обрізання»
  • Домашнє
 • Сексуальне
  • Згвалтування
  • Домагання
  • Проституція
   • погляди[en]
  • Порнографія
   • погляди[en]
  • на БДСМ[en]
 • Критика шлюбу[en]
 • Культура згвалтування
  • Сексуальна об'єктивація
  • Чоловічий погляд[en]
 • Антифемінізм
Рішення
 • Права жінок
 • Гендерна рівність
 • Впроваджений фемінізм[en]
  • та рівність[en]
 • Впливи на суспільство[en]
 • Фемінізм у культурі[en]
 • Медіа[en]
 • Державний фемінізм[en]
  • Гендерна політика
   • Державна гендерна політика
   • мейнстримінг
   • квоти
 • Шведська модель
 • Мовна реформа
  • Фемінітиви
   • Список
  • Гендерно-нейтральна мова[en]
   • у мовах з родом
 • Дитяча література[en]
 • Жіноче здоров'я[en]
  • Сексуальна освіта
  • Чайлдфрі
  • Репродуктивна справедливість[en]
  • Права проституйованих[en]
 • Жіноча освіта[en]
  • тривалість за країною
 • Чоловіки в фемінізмі[en]
  • Про-фемінізм[en]
  • HeForShe
 • День дівчаток та День жінок
 • Емпауермент
  • MeToo
  • ЯНеБоюсьСказати
 • Афроамериканський рух за жіноче виборче право[en]
 • Феміністичний мистецький рух
  • Хіп-хоп активізм[en]
 • Феміністичний стриптиз[en]
 • Мережевий фемінізм[en]
 • Girl power[en]
 • Протофемінізм[en]
 • Війна Жінок[en]
 • Фемінізм жертви[en]
 • Матріархальна релігія[en]
Теорія фемінізму
 • Феміністичний метод[en]
 • Гендерні дослідження
  • Жіночі
  • Чоловічі[en]
  • Гендерна історія
  • Гендер
   • конструйованість[en]
   • поляризація[en]
 • Патріархат
 • Андроцентризм
 • Гіноцентризм
 • Кієрархія
 • Матріархат
 • Écriture féminine[en]
 • Особисте — це політичне
Феміністська наука
 • антропологія[en]
 • соціологія[en]
 • археологія[en]
 • біологія[en]
 • географія[en]
 • архітектура[en]
 • технонаука[en]
 • ФПДА[en]
 • composition studies[en]
 • економіка
 • еконтеорія[en]
 • міжнародні відносини[en]
  • конструктивізм[en]
 • політекологія[en]
 • політична теорія
 • теорія права
  • юридична етика[en]
  • кримінологія[en]
 • філософія[en]
  • естетика[en]
  • емпіризм[en]
  • епістемологія[en]
  • етика[en]
  • екзистенціалізм[en]
  • метафізика[en]
  • pathways perspective[en]
 • ревізіоністська міфологія[en]
 • теологія[en]
  • Теалогія[en]
  • Вуменістична теологія[en]
 • педагогіка[en]
 • психологія[en]
  • Едіпів комплекс[en]
 • сексологія[en]
  • сексуальність[en]
  • орієнтація[en]
  • трансгендерність[en]
  • секс-війни[en]
  • порнографія[en]
 • мистецтво
  • мистецький рух
  • мистецька критика[en]
  • літературна критика[en]
  • фантастика
  • премія Тіптрі
  • теорія кіно[en]

Персоналії і праці

Ключові феміністки
 • Симона де Бовуар
 • Джудіт Батлер
 • Мері Волстонкрафт
 • Емма Голдман
 • белл гукс
 • Люс Ірігаре
 • Юлія Кристева
 • Роза Люксембург
 • Джон Стюарт Мілль
 • Ґаятрі Чакраворті Співак
 • Бетті Фрідан
За групами
 • Список феміністок
  • Всі
  • За країною
  • Єврейські[en]
  • Мусульманські[en]
 • Суфражистки[en]
 • Активістки за права жінок[en]
 • Письменниці
  • Екофеміністичні
  • Поетеси
 • Музикантки
 • Арт-критики[en]
 • Економістки[en]
 • Філософині[en]
 • Ораторки[en]
 • Організації за права жінок
  • Всі
  • за виборче[en]
  • партії[en]
Праці
 • Декларація переконань
 • Походження родини, приватної власності та держави
 • На захист прав жінок
 • Друга стать
 • Загадка жіночності[en]
 • Чи може підпорядковане промовляти?
Публікації і контент
 • Феміністична література
  • американська